Нашите Общи условия за използване са последно актуализирани на 11 декември 2023 г.

Този уебсайт се управлява от Ghostbg.com. В целия сайт термините „ние“, „нас“ и „наши“ се отнасят за Ghostbg.com. Ghostbg.com предлага този уебсайт, включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни от този сайт за вас, потребителя, при условие че приемете всички правила, условия, политики и забележки, посочени тук.


Посещавайки нашия сайт и/или закупувайки нещо от нас, вие се включвате в нашата „Услуга“ и се съгласявате да бъдете обвързани от следните правила и условия („Условия за използване/ползване“, „Условия“), включително тези допълнителни условия и правила посочени тук и/или достъпни чрез хипервръзка. Тези Условия за използване се прилагат за всички потребители на сайта, включително без ограничение на потребители, които са браузъри, доставчици, клиенти, търговци и/или сътрудници на съдържание.


Моля, прочетете внимателно тези Условия за използване, преди да влезете или използвате нашия уебсайт. С достъпа до или използването на която и да е част от сайта вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Условия за използване. Ако не сте съгласни с всички правила и условия на това споразумение, тогава нямате право на достъп до уебсайта или да използвате каквито и да е Услуги. Ако тези Условия за използване се считат за оферта, приемането е изрично ограничено до тези Условия за ползване.


Всички нови функции или инструменти, които се добавят към текущия магазин, също са предмет на Условията за ползване. Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница. Запазваме си правото да актуализираме, променяме или заменяме която и да е част от тези Условия за ползване, като публикуваме актуализации и/или промени на нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате периодично тази страница за промени. В горната част на страницата е индикирана последната дата на актуализация, с която следва да се запознаете. Продължаващото използване или достъп до уебсайта след публикуване на каквито и да било промени означава приемане на тези промени.


РАЗДЕЛ 1 - УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА

Съгласявайки се с тези Условия за ползване, вие декларирате, че сте навършили пълнолетие или че сте навършили пълнолетие и сте ни дали съгласието си да позволим на непълнолетни лица, на които сте родител или настойник, да използват този сайт.

Нямате право да използвате нашите продукти за каквито и да било незаконни или неразрешени цели, нито можете, като използвате Услугата, да нарушавате закони във вашата юрисдикция (включително, но не само, закони за авторското право).

Не трябва да предавате никакви компютърни червеи или вируси или какъвто и да е код със зловреден характер. Нарушение или нарушение на някое от Условията ще доведе до незабавно прекратяване на вашите Услуги.РАЗДЕЛ 2 - ОБЩИ УСЛОВИЯ

Ние си запазваме правото да откажем услуга на всеки по каквато и да е причина и по всяко време.

Сайтът и услугата са предвидени за ползване от физически лица на територията на Република България.

Вие разбирате, че вашите данни (без информация за банкова карта или други банкови данни и данни за плащания) могат да бъдат прехвърлени некриптирани и включват (а) предавания през различни мрежи; и (б) промени за съответствие и адаптиране към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства.

Заглавията, използвани в това споразумение, са включени само за удобство и няма да ограничават или засягат по друг начин тези Условия.


РАЗДЕЛ 3 - ТОЧНОСТ, ПЪЛНОТА И АКТУАЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт, не е точна, пълна или актуална. Материалът на този сайт е предоставен само за обща информация и не трябва да се разчита или използва като единствена основа за вземане на решения без справка с начални, по-точни, по-пълни или по-навременни източници на информация. Всяко разчитане на материалите на този сайт е на ваш собствен риск.

Този сайт може да съдържа определена стара информация. Старата информация по необходимост не е актуална и се предоставя само за справка. Ние си запазваме правото да променяме съдържанието на този сайт по всяко време, но нямаме задължение да актуализираме каквато и да е информация на нашия сайт. Вие се съгласявате, че е ваша отговорност да наблюдавате промените в нашия сайт.


РАЗДЕЛ 4 - ЦЕНИ, ПОКУПКА, ПЛАЩАНЕ, ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Цените на сайта са посочени в лева (BGN) и включват ДДС.

Цените на нашите продукти подлежат на промяна без предизвестие. Ние си запазваме правото по всяко време да модифицираме или прекратим Услугата (или част или съдържание от нея) без предизвестие по всяко време.

Ние няма да носим отговорност пред вас или пред която и да е трета страна за каквато и да е модификация, промяна на цената, спиране или прекратяване на Услугата.

Покупката се осъществява на нашия сайт след успешно преминаване на процеса на поръчване и плащане чрез опция за наложен платеж.

Определени продукти или услуги може да са достъпни само онлайн чрез уебсайта. Тези продукти или услуги може да имат ограничени количества и подлежат на връщане или замяна само съгласно нашите условия за връщане.

Положихме всички усилия да покажем възможно най-точно цветовете и изображенията на нашите продукти, които се показват в магазина. Не можем да гарантираме, че дисплеят на монитора на вашия компютър/вашият екран на смартфон или таблет ще бъде точен във възпроизвеждането на всеки цвят.

Ние си запазваме правото, но не сме задължени, да ограничим продажбите на нашите продукти или услуги до всяко лице, географски регион или юрисдикция. Можем да упражним това право за всеки отделен случай. Ние си запазваме правото да ограничаваме количествата на продуктите или услугите, които предлагаме. Всички описания на продукти или цените на продуктите подлежат на промяна по всяко време без предизвестие, по наше лично усмотрение. Ние си запазваме правото да прекратим всеки продукт по всяко време. Всяка оферта за всеки продукт или услуга, направена на този сайт, е невалидна, където не важи. Ние не гарантираме, че качеството на продуктите, услугите, информацията или други материали, закупени или получени от вас, ще отговарят на вашите очаквания или че всякакви грешки в услугата ще бъдат коригирани.


РАЗДЕЛ 5 – ДОСТАВКА


Ghostbg.com използва услугите на ЕКОНТ и СПИДИ за осъществяване на доставките. Като периода за получаване на стоката е от 2 до 5 работни дни., но в определени извънредни случаи може да достигне до 15 дни. Моля, следете за актуална информация на сайта. Не носим отговорност за щети по пратката по време на транспортирането или за закъснения по време на транспортирането.


РАЗДЕЛ 6 – ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ФАКТУРИРАНЕ И СМЕТКА

Ние си запазваме правото да откажем всяка поръчка, която направите при нас.

Можем по свое усмотрение да ограничим или анулираме количествата, закупени на човек, на домакинство или на поръчка. Тези ограничения може да включват поръчки, направени от или под същия клиентски акаунт, и/или поръчки, които използват същия адрес за фактуриране и/или доставка.

В случай, че направим промяна или анулираме поръчка, може да се опитаме да ви уведомим, като се свържем с имейла и/или адреса за фактуриране/телефонния номер, предоставени по време на направата на поръчката.

Ние си запазваме правото да ограничаваме или забраняваме поръчки, които според нашата преценка изглеждат направени от дистрибутори или търговци на едро. Вие се съгласявате да предоставите актуална, пълна и точна информация за покупка във Вашия акаунт за всички покупки, направени в нашия магазин. Вие се съгласявате незабавно да актуализирате своя акаунт и друга информация, включително вашия имейл адрес и номера на банкови карти и дати на изтичане, така че да можем да завършим вашите транзакции и да се свържем с вас, ако е необходимо


РАЗДЕЛ 7 – ОПЦИОНАЛНИ УСЛУГИ

Възможно е да ви предоставим достъп до услуги на трети страни, върху които нито наблюдаваме, нито имаме контрол или информация.

Вие потвърждавате и се съгласявате, че предоставяме достъп до такива услуги без никакви гаранции или отговорност. Ние няма да носим никаква отговорност, произтичаща от или свързана с използването на незадължителни инструменти на трети страни. Всяко използване от ваша страна на незадължителните инструменти, предлагани чрез сайта, е изцяло на ваш собствен риск и усмотрение и трябва да сте сигурни, че сте запознати и одобрявате условията, при които инструментите се предоставят от съответните доставчици трети страни.

Възможно е също в бъдеще да предлагаме нови услуги и/или функции чрез уебсайта (включително пускането на нови инструменти и ресурси). Такива нови функции и/или услуги също са предмет на настоящите Условия за ползване.


РАЗДЕЛ 8 – ВРЪЗКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашата Услуга, може да включват материали от трети страни. Връзките от трети страни на този сайт може да ви насочат към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние не носим отговорност за проверка или оценка на съдържанието или точността и не гарантираме и няма да носим никаква отговорност или гаранции за материали или уебсайтове на трети страни или за други материали, продукти или услуги на трети страни. Ние не носим отговорност за каквато и да е вреда или щети, свързани с покупката или използването на стоки, услуги, ресурси, съдържание или други транзакции, направени във връзка с уебсайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно политиките и практиките на третата страна и се уверете, че ги разбирате, преди да се включите в каквато и да е транзакция. Жалби, претенции, притеснения или въпроси относно продукти на трети страни трябва да бъдат насочени към третата страна.


РАЗДЕЛ 9 - ПОТРЕБИТЕЛСКИ КОМЕНТАРИ, ОБРАТНА ВРЪЗКА И ДРУГИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Ако по наше искане изпратите определени конкретни предложения (например записи за томболи) или без искане от наша страна изпращате творчески идеи, предложения, идеи, планове или други материали, независимо дали онлайн, по имейл, по пощата или по друг начин (наричани заедно „коментари“), вие се съгласявате, че можем по всяко време, без ограничения, да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и използваме по друг начин във всякаква среда всякакви коментари, които вие изплащане на нас.

Ние сме и няма да бъдем задължени (1) да държим коментарите поверителни; (2) да платим обезщетение за каквито и да е коментари; или (3) да отговорим на каквито и да е коментари. Можем, но нямаме задължение да наблюдаваме, редактираме или премахваме съдържание, което определяме по свое усмотрение като незаконно, обидно, заплашително, клеветническо,порнографско, нецензурно или по друг начин неприемливо или нарушава интелектуалната собственост на която и да е страна или тези Условия за ползване.

Вие се съгласявате, че вашите коментари няма да нарушават никакви права на трети страни, включително авторски права, търговска марка, поверителност или друго право на собственост. Освен това се съгласявате, че вашите коментари няма да съдържат клеветнически или по друг начин незаконен, обиден или нецензурен материал, или да съдържат компютърен вирус или друг зловреден софтуер, който би могъл по някакъв начин да повлияе на работата на Услугата или който и да е свързан уебсайт. Нямате право да използвате фалшив имейл адрес, да се представяте за някой друг освен себе си или по друг начин да заблуждавате нас или трети страни по отношение на произхода на всякакви коментари. Вие носите цялата отговорност за всички коментари, които правите, и тяхната точност. Ние не поемаме никакви гаранции и не поемаме отговорност за коментари, публикувани от вас или трета страна.


РАЗДЕЛ 10 – ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И БИСКВИТКИ

Предоставянето на лична информация чрез магазина се урежда от нашата Политика за поверителност. За повече информация относно съхранението на Вашите данни и Вашия избор относно това, моля, посетете нашата Политика за поверителност.

За повече информация относно бисквитките, които използваме, и Вашия избор относно бисквитките, моля, посетете нашата Политика за използване на “бисквитки”.


РАЗДЕЛ 11 - ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ И ПРОПУСКИ

Понякога може да има информация на нашия сайт или в Услугата, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, които може да са свързани с описанията на продуктите, цените , промоции, оферти, данъци, такси за доставка на продукта, транзитно време и наличност.

Ние си запазваме правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информация или да анулираме поръчки, ако информацията в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е неточна по всяко време без предварително известие (включително след като сте изпратили поръчката си).

Ние не се задължаваме да актуализираме, изменяме или поясняваме информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, включително, без ограничение, информация за цените, освен ако не се изисква от закона. Никаква посочена дата за актуализация или опресняване, приложена в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, не трябва да се счита за посочване, че цялата информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е била променена или актуализирана.


РАЗДЕЛ 12 – ЗАБРАНЕНИ УПОТРЕБИ

В допълнение към другите забрани, посочени в Условията за ползване, ви е забранено да използвате сайта или неговото съдържание: (a) за всякакви незаконни цели; (b) за привличане на други да извършват или участват в незаконни действия; (c) за нарушаване на международни или национални разпоредби, правила, закони или местни наредби; (d) за нарушаване или нарушаване на нашите права на интелектуална собственост или правата на интелектуална собственост на други лица; (д) за тормоз, злоупотреба, обида, нараняване, клевета, клевета, пренебрежение, сплашване или дискриминация; (е) за предоставяне на невярна или подвеждаща информация; (g) за качване или предаване на компютърни вируси или всякакъв друг вид злонамерен код, който ще или може да бъде използван по какъвто и да е начин, който ще засегне функционалността или работата на Услугата или на който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет; (h) за събиране или проследяване на лична информация на други лица; (i) за спам, фишинг, кроулване, скрейпинг; (j) за всякакви неприлични или неморални цели; или (к) за намеса или заобикаляне на функциите за сигурност на Услугата или свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет.

Запазваме си правото да прекратим използването на Услугата или който и да е свързан уебсайт за нарушаване на някое от забранените употреби.


РАЗДЕЛ 13 - ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Ние не гарантираме, не представяме и не гарантираме, че използването на нашата услуга от ваша страна ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки. Ние не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат получени от използването на услугата, ще бъдат точни или надеждни.

Вие се съгласявате, че понякога можем да премахваме услугата за неопределен период от време или да анулираме услугата по всяко време, без да ви уведомяваме. Вие изрично се съгласявате, че използването или невъзможността да използвате услугата е на ваш собствен риск.

Услугата и всички продукти и услуги, доставени до вас чрез услугата, се предоставят (освен както е изрично посочено от нас) „както е“ и „както е налично“ за ваша употреба, без никакви отговорности, гаранции или условия от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, включително всички подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, търговско качество, годност за определена цел, дълготрайност, право на собственост и ненарушение. В никакъв случай Ghostbg.com, нашите управители, собственици, служители, партньори, филиали, агенти, изпълнители, стажанти или доставчици не носят отговорност за каквито и да било наранявания, загуби, претенции или каквито и да било преки, косвени, инцидентни, наказателни, специални, или последващи щети от всякакъв вид, включително, без ограничение, пропуснати ползи, пропуснати приходи, загубени спестявания, загуба на данни, разходи за подмяна или всякакви подобни щети, независимо дали се основават на договор, правонарушение (включително небрежност), строга отговорност или по друг начин, произтичащи от използването на която и да е услуга или продукти, закупени с помощта на услугата, или за всяка друга претенция, свързана по какъвто и да е начин с използването на услугата или продукт, включително, но не само, всякакви грешки или пропуски във всяко съдържание, или всякакви загуби или щети от всякакъв вид, възникнали в резултат на използването на услугата или каквото и да е съдържание (или продукт), публикувани, предадени, или по друг начин предоставени чрез услугата, дори ако са уведомени за такава възможност.

Тъй като някои юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни щети, в такива юрисдикции нашата отговорност ще бъде ограничена до максималната степен, разрешена от законодателството на Република България.


РАЗДЕЛ 14 - ВРЪЩАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

Ако желаете на върнете продуктите, разполагате с 14-дневен срок, в който може да върнете продуктите, като заплатите транспортните разходи за връщане на стоката. Обърнете внимание, че нямате право да върнете продукти в използвано състояние, с нарушена цялост, етикети, или опаковка. При спазване на условията на връщане, сумата ще Ви бъде възстановена чрез избрания от Вас метод за плащане в рамките на 30 дни.

Моля, свържете се с нас при желание на връщане на стоката за изясняване на детайлите по доставката и връщането на сумата.

Ако откажете плащането и вземането на пратката при наложен платеж, все още дължите сумите по доставката, освен ако не е упоменато изрично друго.


РАЗДЕЛ 15 – НЕВАЛИДНОСТ

В случай, че някоя разпоредба от настоящите Условия за ползване бъде определена като незаконна, нищожна или неприложима, такава разпоредба ще бъде въпреки това изпълнима в най-пълната степен, разрешена от приложимото законодателство, а неприложимата част ще се счита за отделена от настоящите Условия за ползване. Подобно определяне няма да повлияе на валидността и приложимостта на други останали разпоредби.


РАЗДЕЛ 16 – ПРЕКРАТЯВАНЕ

Задълженията и отговорностите на страните, възникнали преди датата на прекратяване, остават в сила и след прекратяването от това споразумение за всички цели.

Тези Условия за ползване са в сила, освен ако и докато не бъдат прекратени от вас или от нас. Можете да прекратите тези Условия за ползване по всяко време, като ни уведомите, че вече не желаете да използвате нашите Услуги, или когато спрете да използвате нашия сайт. Ако по наша собствена преценка не успеете или подозираме, че не сте успели да спазите някое условие или разпоредба на настоящите Условия за ползване, ние също можем да прекратим това споразумение по всяко време без предизвестие и вие ще останете отговорни за всички дължими суми до и включително датата на прекратяване; и/или съответно може да ви откажем достъп до нашите Услуги (или част от тях).


РАЗДЕЛ 17 – ЦЯЛОСТНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Неуспехът ни да упражним или наложим което и да е право или разпоредба на тези Условия за ползване не представлява отказ от такова право или разпоредба.

Тези Условия за ползване и всякакви политики или правила за работа, публикувани от нас на този сайт или по отношение на Услугата, съставляват цялото споразумение и разбирателство между вас и нас и управляват използването на Услугата от ваша страна, замествайки всички предишни или текущи споразумения, съобщения и предложения , устно или писмено, между вас и нас (включително, но не само, всички предишни версии на Условията за ползване). Всички неясноти в тълкуването на настоящите Условия за ползване няма да се тълкуват срещу изготвящата страна.


РАЗДЕЛ 18 – ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Настоящите Условия за ползване и всички отделни споразумения, чрез които ви предоставяме Услуги, се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България.


РАЗДЕЛ 19 – КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

Органите, регулиращи дейността ни са Комисия за защита на потребителя (КЗП), Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), Комисия за защита на конкуренцията и Национална агенция за приходите (НАП).

Физически лица могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), която представлява единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите спорове помежду си.


РАЗДЕЛ 20 – КОНТАКТ

Ако имате въпроси относно тези Общи условия за използване, можете да се свържете с нас:

Като посетите нашия уебсайт https://ghostbg.com и използвате контактната ни форма.

Като ни изпратите имейл на office@ghostbg.com